Utrikes

Vi skapar effektiva helhetslösningar där vi planerar, genomför och följer upp transporter med bil, båt och järnväg över hela Europa och CIS-länderna. 

Vägtransporter 
Karlshamn Express erbjuder vägtransporter över hela 
Europa och inom CIS-länderna. 
• Tempererade livsmedelstransporter 
• Kapellgods 
• Styckegods 
• Hellaster 
• Överdimensionerat gods 

Järnväg 
Karlshamn Express transporterar med järnväg från alla baltiska hamnar. Vi erbjuder alltid bra lösningar med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. 
• Egna avtal med lettisk och litauisk järnväg 
• Multimodala transporter från hela Europa till 
CIS-länderna 
• Egen personal som arbetar med omlastningar och dokumenthantering 

Sjötransporter 
Karlshamn Express erbjuder kundanpassade sjötransporter. 
• Containertrafik till/från Asien/Europa 
• Fartyg för bultransporter, etc. 

Optimala lösningar 
Karlshamn Express skapar den bästa transport- och logistiklösningen för varje kund – varje gång! 
• Lösningar inom tredjepartslogistik 
• Lösningar inom fjärdepartslogistik 
• Kombinationer av väg-, båt- och järnvägstransporter