Miljöpolicy

 
Alla har vi ett miljöansvar 

Grunden för ett lyckat miljöarbete är att alla i verksamheten känner sig delaktiga. 
Delaktig kan man vara på flera sätt mer eller mindre, det viktigaste är att alla kämpar för att uppnå verksamhetens mål.

 

Reducera påverkan på miljön 

Företag i transportbranschen är och kommer även i framtiden bidra till en negativ påverkan på miljön, därför måste man arbeta aktivt för att minska 
denna påverkan. 

De viktigaste miljöfrågorna för verksamheten 

  • Utsläpp av avgaser samt spridning av partiklar från fordon
  • Tomkörning
  • Kemikalieanvändning främst i samband med service och underhåll
  • Avfall från verksamheten
  • Energiförbrukning

Omgivningens krav 

De lagar och regler som styr verksamheten ä miniminivåer att följa. 

Våra ledord är; Vi skall alla arbeta för att minska vår miljöpåverkan samt hjälpas åt, att leva upp till de lagar och regler som omgivning ställer på verksamheten. 

AB Karlshamns Expressbyrå 
2004-10-15 

Per-Gunnar Persson (VD) 
Karin Johansson (QC)