Lager & hantering

Med tredjepartslogistik som specialitet skräddarsyr Karlshamn Express en logistiklösning som passar behoven hos våra kunder. Kunderna kan koncentrera sig på sina kärnverksamheter och lita på att vi gör vad vi är bäst på – d.v.s. effektiv lagerhantering. 

Lagra hos Karlshamn Express 
• Väl tilltagen lageryta på ca 20.000 kvm. 
• Delar av lagren är klassade som tempererade 
livsmedelslager. 
• Vi har tillstånd för lagring av alkoholhaltiga drycker. 
• Vi samarbetar med ett 40-tal kunder inom vitt skilda branscher – från vin- och ostimport till byggmaterial. 

Minskade kostnader 
• Våra stordriftsfördelar ger ett kostnadseffektivt 
alternativ till att ha lager och logistik i egen regi. 
• Kapitalbindningen minskar när de fasta kostna- 
derna ersätts av rörliga. 
• Tredjepartslogistik är kärnan i vår verksamhet – vi kan sannolikt sänka kostnader, eliminera risken för svinn och ge kunderna en bättre kontroll. 

All form av lagerhantering 
• Vi hjälper till med allt från lossning och inleverans i lager och lagersystem till uttag, plock, lastning och transport ut till kundernas kunder. 
• Vi hanterar hela flödet av ankommande råvaror och 
emballage, samt tar hand om de färdiga varorna. 
• Kunderna får dessutom full kontroll på disponibla artiklar i lager, lagda order och annat via ett webb- baserat lagerprogram där kundernas säljare och inköpare kan lägga beställningar direkt till oss. 

Tullager 
• Flera kunder utnyttjar oss för tullagring. De betalar 
då ingen tull eller moms under lagringstiden.