Inrikes - Sverige

Med logistikterminal, egen lagerverksamhet och huvudkontor i Karlshamn har vi perfekta förutsättningar att skapa värde- höjande logistiklösningar för våra kunder 
i Sverige. 


Linje- och beställningstrafik 
Med ett distributionsområde som innefattar hela Blekinge samt delar av Skåne och Småland som utgångspunkt erbjuder vi dagliga avgångar till hela Sverige. Härifrån löser vi paket, pall, del- och hellaster för våra kunder. Uppdragen kan variera från enstaka bokningar till av kund helchartrade fordon. 

Godsslag 
Vi erbjuder logstiktjänster av högsta kvalitet för de flesta typer av gods från enstaka kolli till byggmaterial. Temperaturkänsligt gods så som livsmedel och läke- medel är ett område som vi har mycket lång erfarenhet av och där vi alltid kan ge våra kunder en konkurrens- kraftig servicenivå. 

Värdehöjande tjänster 
Vi vill alltid påverka kundernas affärer på ett positivt 
sätt och därför tillhandahåller vi avancerade logistiklös- ningar där vi tar hand om hela eller delar av kundens varu- och informationsflöde (bokning, lagring, trans- port, dokumenthantering, uppföljning och statistik). När det krävs expressleveranser har vi fordon i alla storlekar till förfogande. 

Snabba beslut och personligt engagemang 
Genom vår långa erfarenhet och vårt personliga engagemang kan vi alltid erbjuda en hög kvalitet och servicegrad på de tjänster vi erbjuder.